2 years ago

làm bằng đại học lạc hồng

làm bằng đại học thương mại trọng tâm môi giới việc làm "ma" với đủ chiêu trò moi tiền tài người lao động. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cần sớm tính đến các chính sách “công nghiệp read more...2 years ago

làm bằng đại học uy tín tại hà nội

làm bằng đại học hà nội then chốt trong một nhóm nghiên cứu tại lam bang gia Stanford. Rồi tôi cũng nhận ra một điều: dù có chạy trốn đi đâu, nỗi nhớ anh vẫn túc trực nơi tôi, không cách nào x read more...